UzakÜlke

Giriş SayfasıAlfabetik SıraŞarkılardan Fal TuttumMakamlar DiziniBestekârlar DiziniGüftekârlar DiziniBağlantılar

Makam: Hicaz
Usûl : Semâi
Beste: Lem'i Atlı
Güfte: Rızâ Tevfik Bölükbaşı

Hastayım, yalnızım, seni yanımda;
Sanıp da bahtiyâr ölmek isterim.
Mahmûr-u hülyânım, câm-ı leb'inden;
Kanıp da bahtiyâr ölmek isterim.

Bir olmaz emelin koştum peşinden,
Vuruldum hüsnünün şen güneşine,
Güzel gözlerinin aşk ateşine,
Yanıp da bahtiyâr ölmek isterim.

Tâliin kahrı var her hevesimde,
Boğulmuş figânlar titrer sesimde,
O güzel ismini son nefesimde;
Anıp da bahtiyâr ölmek isterim.

Hicâz Sayfasına Geri Dön